wtorek, 5 stycznia 2010

Kara śmierci - wywiad z ks. prof. Tadeuszem Ślipko

Dlaczego "kara śmierci stanowi wydarzenia tchnące zbyt głębokim dramatyzmem, aby nie weszła w krąg moralnego nauczania Kościoła od samych początków jego istnienia"?

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Ślipko: Sedno zawartej w tym pytaniu kwestii kryje się w ideowej treści pojęcia śmierci. Śmierć stanowi bowiem nieuchronny finał życiowego dramatu każdego człowieka. Chociaż polega na zniszczeniu jego w czasie i przestrzeni bytującego życia, to jednak w tym samym momencie zapoczątkowaniem nowego, wiecznego i nieodwracalnego już trybu wiecznej egzystencji. Wiadomo wszakże z nauki Kościoła, że nowy już ostateczny egzystencjalny stan człowieka w świadomościowej pośmiertnej sferze przybiera postać bądź pełni szczęścia, bądź grozy potępienia. Zależy to od ostatecznej determinacji woli człowieka czy w sferze swej świadomej działalności opowiedział się on po stronie dobra moralnego, czy też zła. Wiadomo zaś z danych objawionego nam słowa Bożego, że ta właśnie sfera obiektywnego porządku moralnego, w jego zaś ramach prawna instytucja kary śmierci poddana jest nauczycielskiej i sakramentalnej aktywności Kościoła Chrystusowego. Pośrednim tego potwierdzeniem są słowa św. Pawła zawarte w Liście do Rzymian (13,2). Mówiąc w nim o uprawnieniach władzy państwowej Apostoł stwierdza, że „nie na próżno nosi miecz.” Zgodnie z ogólnie wśród egzegetów przyjętą opinią w tym właśnie zdaniu zawiera się potwierdzenie uprawnienia władzy państwowej do stosowania sankcji karnej nawet w postaci wyroków orzekających wykonanie kary śmierci.


piątek, 1 stycznia 2010

Polska traci na własne życzenie


Moja_Rodzina_logo2.jpg
„Ważne jest, żeby odciąć wszelkie napięcia polityczne, nastroje polityczne i konflikty na tle historii od tego co jest podstawowym naszym chlebem, czyli od gospodarki. To nie są żadne ideologiczne żądania – to jest po prostu dostosowanie się do otaczającego nas świata. (…) Problem polega na tym, że cała Europa – wszyscy dookoła nas – współpracują , wyciągają z tego duże korzyści, a my odcinamy się, nie współpracujemy i na tym tracimy.”
Rozmowa z Andrzejem Szczęśniakiem, ekspertem rynku energetycznego.